Endometrioza Głęboko Naciekająca | Medycyna

Tag Archives: endometrioza głęboko naciekająca

Dlaczego chorujemy?

Człowiek chorował od niepamiętnych czasów, chociaż pierwsi ludzie prawdopodobnie traktowali chorobę jako zły los i zdawali się na dobry los w momencie poszukiwania wyjścia z sytuacji. Co mądrzejsi zaczęli odkrywać prawidłowości, którymi charakteryzowały się choroby i na tym tle zaczęła ...